Családunk története			

A családi exlibrist, amely a nádasdi kastélyt és a nemesi címert ábrázolja, Kováts Géza kérésére Kőszeghy Winkler Elemér festőművész (1882−1954) tervezte.

A Kováts család történetét a XVII. századig tudjuk visszavezetni. 1689-ben Szmit 
− másképp Kováts − Dániel I. Lipót királytól magyar nemességet kapott.
A nemesi levélen látható címerben − Nagy Iván családtörténeti művének
megfogalmazása szerint − a pajzs kék udvarának alján hullámzó tengerből
kettős farkú oroszlán emelkedik ki, amely első jobb lábával három kalászt tart.
A sisak koronájában egy tigris áll, jobb lábával a ragyogó napot emeli.

A nemességet szerző Dániel és Német Zsuzsanna házasságából született a második Dániel, aki Nigrini Annát vette feleségül, az ő Gáspár fia Nigrini Zsófiával kötött házasságot, s két fiuk közül az ifjabb, Sámuel leszármazottai vagyunk mi. I. Sámuel (1736−1786) a nála húsz évvel fiatalabb Schwartner Anna Máriát (1756−1833) vette feleségül, s az ő elsőszülött fiukkal II. Sámuellel folytatódik a család. Cornides Janka volt a felesége, s az ő hat gyermeküknek az egyike, Viktor (1818−1879), aki a nádasdi birtokot feleségével, Probstner Apollóniával (1826−1885)megszerezte.

Nádasd község − mai szlovák nevén Trstené pri Hornade − a határ szlovákiai oldalán, Kassától 20 kilométerre délre fekszik az Eperjes-Tokaji-hegylánc nyugati szegélyénél, a Hernád folyó mellett. Itt vásárolta meg a Soós család birtokát és klasszicista kúriáját a kiegyezés után a lőcsei illetőségű Kováts Viktor. Megvan családunk birtokában az ő Czauczig József által festett arcképe, amely katonaruhában ábrázolja. Büszkék vagyunk arra, hogy az 1848-49-es szabadságharcban őrnagyként harcolt, amiért a bukás után Kassán és Pesten egyéves fogságot szenvedett. Lőcsén élt a város tekintélyes polgáraként, 1851-ben kötött házasságot, 1861-ben a polgármesteri tisztséget is betöltötte. 61 éves korában halt meg, s amikor felesége is elhunyt, az örökség megosztásakor a négy gyermekük közül az egyetlen fiú, Géza örökölte a nádasdi birtokot.

Kováts Géza (1861−1943) müncheni festőművészi tanulmányait szakította meg, hogy édesanyja halála után átvegye a gazdálkodás irányítását, s miután 1896. június 2-án Márkusfalván házasságot kötött Wieland Arankával (1876−1953), itt rendezték be családi otthonukat. Házasságukból hat gyermek született. Közülük a legkisebb, Bandika másfél éves korában meghalt, Tamás fiuk nem nősült meg. A legidősebb fiú, Albert (1897−1975) Lupkovics Saroltát (1899−1985), a második fiú, Lóránt (1901−1967) Zsedényi Erzsébetet (1910−1998) vette feleségül, s ők is Nádasdon telepedtek le, hogy segítsenek édesapjuknak a gazdálkodásban. Piroska (1898−1978) Janky Ferenchez (1888−1964) ment férjhez, és Budapestre került, húga, Klotild (1899−1944) pedig Zsadányi Guidó (1887−1932) felesége lett, ők Balassagyarmaton teremtettek otthont.

A két fiú és a két leány házasságából az évek során tizenkét gyermek született. A nyári vakációkat a pesti és balassagyarmati gyerekek is Nádasdon töltötték, gyermekzsivajtól volt hangos a kétholdas, szép park. Fényképalbumok sora őrzi nádasdi gyermekkoruk kedves emlékeit. A szép klasszicista kúria, a kert, a határ, az erdő, a gyümölcsös, a Hernád partja adta 1944-ig az élményeket nyújtó környezetet. A lányok − Éva (1927), Judit (1928), Lili (1931−1952), Zsuzsa (1932), Annu (1933), Nóka (1934) Erzsike (1944) −, valamint a fiúk − Gida (1924−1965), Géza (1929), Dani (1929), Miki (1936) és Józsika (1941-1981) − a játékban, a kirándulásokon, a családi összejöveteleken, a nevezetes Anna-napi búcsúban vidám nyarakat töltöttek együtt, s aztán, mikor nagyobbá cseperedtek, igyekeztek a felnőttek segítségére lenni.

A háború pusztításai, a bekövetkező társadalmi változások azonban végzetes következményekkel jártak. Az itt folytatott elkeseredett harcokban súlyosan megrongálódott a kastély, Nádasd a család számára elveszett. De miénk a sírkert a temetőben, ahova a kis Bandika (1904-1905) mellé szüleit, Kováts Gézát és Wieland Arankát eltemették, és ahol Tamás nagybátyja (1902−1941) és Klotild nővére is nyugszik.

Kováts Géza leszármazottai a házastársakkal együtt ma mintegy 120 főt számláló nagy nemzetséget alkotnak. Az ő unokái közül Judit Londonban él, Géza Csehországban telepedett le, Éva, Dani és Gida Magyarországon alapítottak családot, Zsuzsa, Annu, Nóra, Miki, Jóska és Erzsike maradt a szülőföldön, s Kassán teremtettek otthont családjuknak. Az ifjabb nemzedékek előtt megnyílt a nagyvilág, van aki Franciaországban, Angliában, Floridában él közülük, a családi nagy találkozó teremtett alkalmat az együttlétre.

Kováts Géza unokáinak leszármazottairól az alábbi áttekintést adjuk:

Kováts Éva

Férje Fekésházy Géza (1924−2007)
Gyermekeik:
        Fekésházy Katalin (1955)
        Férje Kertész Attila
        Gyermekeik:
                Kertész Dániel (1983)
                Kertész Nóra (1985)
                Kertész Péter (1987)
                Kertész Anna (1991)
                Kertész Ágnes (1996)
        Fekésházy Gábor (1957)
        Felesége Fabók Klára (1961)
        Gyermekeik:
                Fekésházy Viktória (1981)
                Fekésházy Gergely (1983)


Kováts Dániel

Felesége Schneider Júlia (1935)
Gyermekeik:
        Kováts Dénes (1959)
        Felesége Pók Judit (1961)
        Gyermekeik:
                Kováts Kinga (1984)
                Kováts Viktor (1987)
        Kováts Lívia (1961)
        Férje Kemecsei György (1958)
        Gyermekeik:
                Kemecsei Balázs (1980)
                Felesége Dobák Diána (1981)
                Kemecsei Bálint (1985)
                Kemecsei Bence (1986)
        Kováts Péter (1966)
        Felesége Körömi Csilla (1969)
        Gyermekeik:
                Kováts Máté (1990)
                Kováts Dániel (1996)


Zsadányi Guidó

Felesége Mészáros Erzsébet (1925)
Gyermekeik:
        Zsadányi Erzsébet (1950)
        Férje Görömbey Zoltán
        Gyermekeik:
                Görömbey Réka (1976)
                Görömbey Zoltán (1982)
        Zsadányi Eszter (1953)
        Férje Csorba Péter
        Gyermekeik:
                Csorba Kristóf (1980)
                Csorba Janka (1987)
        Zsadányi Éva (1955)
        Férje Rancz Balázs
        Gyermekeik:
                Rancz Áron (1981)
                Rancz Lívia (1987)
                Rancz Laura (1987)


Zsadányi Géza

Felesége Novajovsky Klára
Gyermekeik:
        Zsadányi Anna (1954)
        Férje Lavička Jozef
        Gyermekeik:
                Lavičková Martina (1974)
                Lavička Jozef (1981)
        Zsadányi Vladislav (1957)

  
Kováts Zsuzsanna

Férje Bernáth Sándor (1928)
Gyermekeik:
        Bernáth Eszter (1954)
        Férje Kolár Péter (1947)
        Gyermekeik:
                Kolár Krisztina (1978)
                Férje Kamarás György (1962)
                Gyermekeik:
                               Kamarás Eszter (2000)
                               Kamarás Szilveszter (2005)
                Kolár Éva (1981)
                Férje Cliff, Brendon (1975)
        Bernáth Judit (1956)
        Férje Orth Tamás (1955)
        Gyermekeik:
                Orth Gabiella (1980)
                Férje Bunczik Roland (1981)
                Gyermekeik:
                               Bunczik Gabriella (2000)
                               Bunczik Péter (2004)
                               Bunczik János (2007)
                Orth Adél (1981)
                Férje: Ružinsky Martin (1981)
                Gyermekük:
                               Ružinsky Tamás (2000)


Kováts Anna

Férje Tankó Zoltán (1929−1995)
Gyermekeik:
        Tankó Zoltán (1956)
        Felesége Murtingerová Ludmila (1955)
        Gyermekük:
                Tankó Zoltán (1985)
        Tankó László (1957)
        Felesége Oláh Ilona (1959)
        Gyermekeik:
                Tankó Monika (1981)
                Tankó Tamás (1983)
                Tankó Zoltán (1985)
        Tankó Albert (1960)
        I. felesége Varga Eleonóra (1964)
        Gyermekük:
                Tankó Tekla (1986)
        II. felesége Tegdes Valéria (1970)
        Gyermekeik:
                Tankó Dávid (1993)
                Tankó Ádám (2004)
        Tankó Zsuzsanna (1962)
        Férje Mikuš Jaroslav (1958)
        Gyermekük:
                Mikuš Katalin (1983)

 
Kováts Nóra

Férje Marcinko František (1932)
Gyermekeik:
        Marcinko Katalin (1960)
        Férje Putnoki Peter (1960)
        Gyermekeik:
                Putnoki Pavol (1987)
                Putnoki Michal (1989)
        Marcinko Jozef (1961)
        Felesége Bronišová Zuzana (1970)
        Gyermekük:
                Marcinko Filip (2006)
        Marcinko Gabriella (1963)
        Férje Varhoľ Marek (1966)
        Gyermekeik:
                Varhoľ Arzen (1991)
                Varhoľová Ines (2001)

 
Kováts Miklós

I. felesége Grigely Irén (1938-1978)
Gyermekeik:
        Kováts Ágnes (1957)
        Férje Perjéssy Péter (1952)
        Gyermekeik:
                Perjéssy Katalin (1979)
                Férje Zdeněk Leinveber
                Perjéssy Zoltán (1980-1981)
                Perjéssy Gábor (1982)
        Kováts Marcell (1961)
        Felesége Kovács Ágnes (1960)
        Gyermekeik:
                Kováts Bence (1988)
                Kováts Bálint (1989)
II. felesége Fekete Noémi (1945)
Gyermekük:
        Kováts Miklós (1980)

 
Kováts Erzsébet

Férje Chmelár Vladimir
Gyermekeik:
        Chmelár Roman (1965)
        Felesége Kormošová Mária (1968)
        Gyermekeik:
                Chmelár Martina (1989)
                Chmelár David (1993)
        Chmelár Péter (1966)
        Felesége Hornyáková Edita (1969)
        Gyermekeik:
                Chmelar Peter (1991)
                Chmelar Matej (2000)
        Chmelarová Eva (1970)

 

		 		
Oldalmenü
Naptár
Diavetítő